Ändrade bokningsrutiner för Prostgårdslagårn

Från september 2013 gäller ändrade bokningsrutiner för Prostgårdslagårn. Förutom ett nytt telefonnummer, ny epostadress och hemsida kommer det inte att innebära några stora skillnader.

Torsby kommun har efter en upphandling gett Torsby IF uppdraget att hyra ut lokalerna. Prostgårdslagårn ägs av Torsby kommun som också sätter hyrorna. I uppdraget ingår att sköta bokningar, utlämning av nycklar, kontakter med hyresgäster, debiteringar m.m. Det går också att kontakta Torsby IF:s kansli på telefon 0560-12515.