Regler

Uthyrnings- och ordningsregler för Prostgårdslagårn

Företag, föreningar och enskilda personer får hyra lokalerna för personalfester, konferenser och familjefester.

Bokning av lokalerna görs på telefon 070 – 386 59 77. Nycklar lämnas ut enligt överenskommelse och återlämnas på avtalad plats. Nycklarna går till ytterdörr och stora rummet på övervåningen.

Vid avbokning senare än 2 veckor erläggs halv hyra, vid avbokning senare än 1 vecka erläggs full hyra.

Hyresgästen har tagit del av och godkänt de villkor och anvisningar som finns i detta kontrakt och i dokumentet ”Viktiga rutiner”.

  • Hyresgäst skall vara varsam och försiktig med lokaler och inventarier.
  • För skada som uppstår och/eller försvunnet materiel är hyresgäst ersättningsskyldig.
  • Hyresgäst skall efter användandet städa lokaler.
  • Är det fler hyresgäster samtidigt i olika lokaler, har alla hyresgästerna tillgång till kök, kapprum och toaletter.
  • Om larmet utlöses på grund av hyresgästens slarv debiteras utryckningskostnad
  • Förtäring av vin, sprit och starköl får ske endast i samband med privata familje- och företagsfester och skall ske under ordnade former.
  • Hyresgästen ser till att hänsyn och respekt visas för närboende i området.
  • Övernattning i lokalerna är förbjudet.
  • Rökning är förbjuden inomhus.
  • Flygeln används vid konserter. Kontakta kulturchefen på Torsby kommun, vx 0560-16000. Pianot i nedervåningen är för allmänt bruk.

Hyrestagaren tar del av regler i detta avtal och ansvarar för att fastställda uthyrnings- och ordningsregler efterföljs. Avtalet undertecknas i samband med utlämning av nycklarna.