Bokning

Bokning

Hyrespriser finns i högerspalten. Boka på tel 070-386 59 77 eller skicka en förfrågan till bokning@prostgardslagarn.se.

Bokningen sköts av Torsby IF:s kansli som har öppet vardagar till kl 16.00. På helgerna finns det alltid en person som har jour och kan nås på bokningstelefonen.

Karta till Torsby IF:s kansli finns på denna länk »

 • Nyckeln hämtas vid Torsby IF:s kansli på uppgjord tid eller enligt överenskommelse och återlämnas på avtalad plats.
 • Ett avtal med nedanstående innehåll undertecknas av hyrestagaren.
 • Vid avbokning senare än 2 veckor erläggs halv hyra, vid avbokning senare än 1 vecka erläggs full hyra.
 • Hyresgästen skall vara varsam och försiktig med lokaler och inventarier. För skada, som uppstått är hyresgäst ersättningsskyldig.
 • Hyresgästen skall efter användandet städa köksregionerna, diska och återställa porslin, samt grovstäda övriga använda lokaler. Även utsidan vid entrén skall städas. Skadat eller försvunnet materiel ersätts av hyresgäst.
 • Hyresgästen skall se till att fönster och dörrar är stängda och låsta samt att ljuset är släckt då lokalen lämnas.
 • Bord och stolar m.m. ställs tillbaka på sin plats. OBS! Ställ ej stolarna på borden, stolsbenen förstör bordsskivan. Vänd därför stolarna upp och ner då de lyfts upp på borden vid städning.
 • Är det fler hyresgäster samtidigt i olika lokaler, har alla hyresgästerna tillgång till kök, kapprum och toaletter.
 • Om larmet utlöses på grund av hyresgästens slarv (ex. glömt stänga fönstret) debiteras utryckningskostnad till den som hyrt lokalen. (Lås ej ytterdörren från insidan, då aktiveras larmet automatiskt).
 • Förtäring av vin, sprit och starköl får ske endast i samband med privata familje- och företagsfester och skall ske under ordnade former. 
 • Hyresgästen ser till att hänsyn och respekt visas för närboende i området.
 • Övernattning i lokalerna är förbjudet.
 • Rökning är förbjudet inomhus.
 • Flygeln används vid konserter. Pianot i nedervåningen är för allmänt bruk.
 • Hyresgästen ansvarar för att fastställda uthyrnings- och ordningsregler efterföljs.