Anvisningar: Diskmaskin

Instruktioner diskmaskin

 • Till skillnad mot en vanlig diskmaskin byts inte vattnet mellan diskningarna. Disken ska därför sköljas extra noga!
 • OBS! starta diskmaskinen när ni kommer då det kan ta en timme innan vattnet blir varmt i den.
 • Blir inte disken ren kan det bero på lortigt vatten, då bör man tömma maskinen, byta vatten och starta om.
 • Diskmaskin har diskat klart när lampan släcks.

  Innan diskning

 • Sätt på strömbrytaren (i god tid innan diskning pga uppvärmningstiden)
 • Sätt fast sil + rör samt lägg dit rensplattan överst
 • Vrid vredet till 1 eller 2.
  Maskinen fylls då på med vatten.
  Vänta tills vattnet blivit varmt. Det vet man när lampan släcks

  Diskning

 • OBS!  disken ska spolas av ordentligt innan den ställs in i diskmaskinen, annars blir den inte ren.
 • När maskinen är fylld välj 1 eller 2 beroende på hur smutsig disken är och tryck på startknappen.
 • Maskinen tar medel automatiskt
 • Diskmaskin har diskat klart när lampan släcks.
 • Ta ur den rena disken, ställ in lortig disk välj 1 eller 2 och tryck på startknappen.
 • Fortsätt så, kontrollera med jämna mellanrum om vattnet behöver bytas. Vid vattenbyte: vrid vredet till tömning och sedan till 1 eller 2.Efter det måste man vänta tills vattnet blivit varmt. Det vet man när lampan släcks.

  Efter diskning

 • Vid avslutad diskning vrid vredet till symbolen för tömning.
 • Alla delar tas därefter ut för rengöring. OBS! även plaströret i diskmaskinen.
 • Stäng av strömbrytaren. Lämna luckan öppen.