Anvisningar

Här finns anvisningar för dig som hyr Prostgårdslagårn

Anvisningar: Viktiga rutiner

Detta dokument innehåller information om lokalernas skötsel och städning. Hyrestagaren är skyldig att följa dessa rutiner och godkänner dessa när han/hon skriver på hyresavtalet.

Anvisningar: Diskmaskin

Diskmaskinen är av storköksmodell. Läs och följ anvisningarna.

Anvisningar: Trådlös mikrofon

Trådlös mygga finns alltid i lokalerna. Önskas trådlös mikrofon ska detta sägas till och den utlämnas i samband med nycklarna.

Anvisningar Hiss: Håll knappen intryckt hela tiden, annars stannar hissen.